Фільтри до протигазів

Фільтр NBC-3/SL M

А2В2Е2К2HGSXP3DR

Захист від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та
неорганічного походження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор,
аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота, ртуть, пил, радіоактивний
пил, біологічні сполуки) та захисту від вражаючої дії бойових отруйних речовин (зарин, зоман,
іприт, VX, люїзит та інші).
Фільтр MILCF50

Фільтр MILCF50 до маски - респіратора призначений для фільтрації повітря навколишнього середовища для забезпечення захисту органів дихання і зору від радіаційних, хімічних, бактеріологічних і ядерних загроз (далі - ХБРЯ загроз), в тому числі токсичних промислових хімікатів і матеріалів та отруйних речовин, у тому числі отруйних речовин, які використовуються для забезпечення правопорядку.