Фільтри до протигазів

Фільтр MILCF50

Фільтр MILCF50 до маски - респіратора призначений для фільтрації повітря навколишнього середовища для забезпечення захисту органів дихання і зору від радіаційних, хімічних, бактеріологічних і ядерних загроз (далі - ХБРЯ загроз), в тому числі токсичних промислових хімікатів і матеріалів та отруйних речовин, у тому числі отруйних речовин, які використовуються для забезпечення правопорядку.